Booth KDB di RTC Tukang Jusoh

13 Mei 2017 | Sabtu
8.00 pagi - 3.00 petang | RTC Tukang Jusoh, Kota Kuala Muda

Tujuan:
Program ini bertujuan bagi memberi pendedahan kepada komuniti setempat mengetahui prinsip asas KDB yang dijalankan. Program ini bertujuan memberi pendedahan kepada mereka supaya menggunakan internet secara selamat di masa akan datang kerana dunia teknologi sekarang sudah semakin maju dan pesat serta juga memberitahu mereka supaya mengunakan internet secara bertanggungjawab dan tidak menyalahgunakan kemudahan internet ke arah yang tidak baik.

Kelebihan:
Kebaikan dan kelebihan,pengujung dapat tahu dengan lebih lanjut tentang program KDB dan memberikan mereka kesedaran tentang penyalahgunaan internet dan komputer.

Penglibatan:
1). Peserta program.
2). Wakil Cluster PI1M.
3). Komuniti setempat.

Nama VIP:
YB Dato’ Haji Ali Bin Yahya.

Aktiviti Berkaitan:
1. Memberi penerangan tentang KDB kepada pengunjung.
2. Memberi kuiz KDB kepada pengunjung.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama