'Digi-Petrosains Robotic Workshop 2017'

28 - 30 Mac 2017 | Selasa - Khamis
Pusat Internet 1Malaysia, Bedong

Tujuan:
Objektif utama program ini adalah untuk memperkenalkan robotik kepada murid-murid disekolah disamping memperkukuhkan kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah dalam kalangan murid. Program ini luga adalah selaras dengan dasar STEM Kebangsaan untuk meningkatkan minat murid di dalam bidang STEM bagi mencapai dasar 60:40'.

Kelebihan:
Melatih pelajar meningkatkan pemikiran yang kreatif dalam penghasilan robot yang berkualiti, meningkatkan daya saing di antara pelajar, kemahiran berfikir yang tinggi, semangat berpasukan yang diterapkan dalam aktiviti berkumpulan.

Penglibatan:
-Tenaga Pengajar Dari Petrosains.
-Guru Pengiring Setiap Sekolah.
-Pengurus Pi1m (6 PI1M yang terlibat).
- Wakil Digi.

Sekolah-sekolah:
 Smk Seri Badong.
 Smk Batu 5 Jalan Jeniang.
 Smk Bedong.
 Smk Kota Kuala Muda.
 Smk Sungai Karangan.
 Smk Padang Serai.

Aktiviti Berkaitan:
1. Sesi mendengar taklimat.
2. Tayangan video.
3. Aktivi berkumpulan.
4. Membuat Flowchat.
5. Membuat Robotic.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama