“Pemasangan Robot”

29 April 2017 | Sabtu
9.00 pagi - 5.00 petang | Bilik Latihan Pusat Internet Gurun

Tujuan:
Tujuan pemasangan adalah untuk menambahkan kemahiran dan mengasah kemahiran dalam pemasangan robot, serta mengingati balik cara dan bagaimana pemasangan robot dilakukan pada bengkel robotic yang lepas di PI1M Bedong. Program ini juga memupuk sifat saling berkerjasama antara pasukan dan berkongsi idea supaya menjadikan robot lebih kreatif dan istimewa serta boleh di gunakan pada masa hadapan.

Kelebihan:
Kebaikan dan kelebihan,pelajar dapat mengetahui dan memasang robot yang lain daripada bengkel yang lepas, hanya berpandukan manual sahaja serta memupuk sifat kerjasama dan toleransi.

Penglibatan:
Peserta terdiri dari pelajar SMK Batu.5, Jalan Jeniang Gurun ( seramai 3 orang sahaja ).

Aktiviti Berkaitan:
1. Memasang robot yang diberikan oleh pihak Petrosains di bengkel yang lepas.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama